#10: OwO vs. Super

2021-04-19 23:15 CEST
Orgless Olafs

OwO

0:1
one game
   Logs (4)
   Zeit Nutzer Aktion Details
   Amongoos (Team 1) score_report 0:1
   Korodax (Team 2) score_report 0:1
   Korodax (Team 2) lineup_submit 1600183:Korodax, 1581394:DisisJohn, 1621206:Leosen, 1693600:Felix_6393, 1180524:Yannuckel
   Amongoos (Team 1) lineup_submit 1695560:Fayzaa, 1622751:FRAGSTER Amon, 1757316:FRAGSTER Inc, 1198242:stayn--, 1729256:Tijoti

   Kommentare